Ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2018, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội diễn ra trong không khí trang trọng, đảm bảo đúng nguyên tắc, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và đã thành công tốt đẹp.